Thanh Tuyền Live Show – Một Đời Cho Âm Nhạc

550,000