QUI ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Để có thể mua sản phẩm và được tư vấn mua hàng tại THUYNGA ONLINE, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác cho shop (Email, Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ). Mọi thông tin cung cấp phải chính xác và hợp pháp.

-Shop thu thập thông tin khách hàng thông qua số lần khách ghé mua đồ tại cửa hàng/trực tuyến và số lần khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn.

2.Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cho mục đích:

  • Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn
  • Chăm sóc khách hàng: Gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn
  • Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh: Chương trình khuyến mãi, hoàn trả sản phẩm, giao hàng,.vv…

3.Thời gian lưu trữ thông tin:

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ tại hệ thống quản lý của THUYNGA ONLINE

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

– THUYNGA ONLINE

– Địa chỉ đăng kí kinh doanh:

– Điện thoại: 0996.666.999

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng thông qua các hình thức sau:

  • Gọi điện vào số điện thoại chăm sóc khách hàng của shop 0996.666.999, các nhân viên của shop sẽ xác nhận thông tin cá nhân và hỗ trợ chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.
  • Gửi lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp qua Facebook của shop, quản trị viên sẽ xác nhận lại nội dung bình luận có xác thực không sau đó sẽ tiến hành sửa chữa theo đúng yêu cầu của khách hàng.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

-Thông tin của khách hàng sẽ được đảm bảo tuyệt đối theo đúng chính sách “Bảo mật thông tin khách hàng”. Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý khách hàng đó.

-Không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin của khách hàng khi không có sự cho phép của khách hàng trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
  • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
  • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

7.Thông Tin Liên Hệ:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0996.666.999